Vad ska jag analysera?

Med utgångspunkt från Livsmedelsverkets rekommendationer och vår egen kunskap har vi satt samman följande rekommendationer:  

  • Enfamiljshus med egen brunn - Trygghetspaketet vart 3:e år. Komplettera även med Mikrobiologisk normalkontroll 1 gång/år.
  • Fritidshus med egen brunn - Trygghetspaketet vart 3:e år. Komplettera med Mikrobiologisk normalkontroll 1gång/år.
  • Småbarn i familjen - Permanent boende eller fritidshus - Trygghetspaketet 1gång/år.
  • Vid tillökning i familjen - Trygghetspaketet. Komplettera med Radon om det rör sig om en borrad brunn och inte har analyserat tidigare.
  • Vid förvärv av fastighet med egen brunn - Fullständig kontroll, analysera samtliga komponenter innan köpet är genomfört.
  • Vid nyanläggning av Brunn - Fullständig kontroll. Analysera samtliga komponenter vid nyanläggning. Följ upp med Trygghetspaketet inom 1 år.
  • Bergborrad brunn - Analys av Radon rekommenderas om brunnen är borrad. Även Radonhalter i vattnet kan variera med tiden och analysen bör utföras med jämna mellanrum vart 3.