Provtagning

Här beskrivs de olika stegen i en provtagningscykel.

1) Välj de analyspaket du vill ha analyserade!
brunnsvatten.se väljer du analyser, uppger leveransadress för provmaterial och anger var brunnen är belägen. Du kan även göra en samhällsinsats och tillåta att kopia av analysresultaten skickas till SGU och kommunens miljökontor. Vi rekommenderar detta, men det är helt frivilligt.

2) Välj hur du vill skicka tillbaka dina prover.
Vi har många inlämningsställen i hela sverige som du kostnadsfritt kan lämna dina prover till, som sedan skickas till oss. Här hittar du en lista över våra inlämningsställen.

Önskar du att lämna in provet på något av postens inlämningsställen istället, så väljer ni att köpa till returfrakt (företagspaket) redan när ni lägger beställningen. Detta är ett enkelt och bra sätt att få proven till laboratoriet i tid och kostar 150 kr.
OBS! I Norrland används
Bussgods istället för företagspaket. 

OBS! Det är mycket viktigt att företagspaket används om du väljer att anlita posten. Privatpaket av olika slag går ej att använda p g a att dessa paket inte levereras direkt till laboratoriet. Detta gör att transporttiden för privatpaket blir för lång.  

3) Välj betalningsmetod!
Du väljer om betalningen ska ske med kort eller mot faktura. För faktura tillkommer en faktureringsavgift på 50 kr. Kortbetalningarna sker via Epays säkra betalningar över internet och faktureringen överlåts till Klarna.

4) Tag ditt prov och skicka det till laboratoriet!
Följ provtagningsinstruktionerna som medföljer provmaterialet. Skicka därefter in provet via något av våra inlämningsställen, direkt till laboratoriet eller via postens företagspaket. Tänk på att inte skicka provet via posten på en fredag eller dag före helgdag, då riskerar provet att bli för gammalt.

5) Tolka analysresultaten
Till ditt provmaterial bifogas en folder som vägleder tolkningen av analysresultatet, men varje analysrapport innehåller även en bedömning av vattnet. Så länge som bedömningen är "Tjänligt", föreligger ingen anledning till oro eller åtgärder. Om resultaten däremot är "Tjänligt med anmärkning" eller "Otjänligt" rekommenderar vi att man gör en ytterligare undersökning för att hitta källan till problemet. Våra samarbetspartners inom vattenrening är experter på just detta.

6) Kom ihåg att provta igen!
Brunnsvatten förändras med tiden och analysresultaten är en färskvara. Livsmedelsverket rekommenderar provtagning minst 1 gång vart 3:e år.
Vi rekommenderar även att man tar ett mikrobiologiskt prov varje år för att inte riskera obehagliga överraskningar i vattnet.
Kom även ihåg att provta efter varje utförd åtgärd i brunnen.


* Med reservation för eventuella felskrivningar och ändringar.