Trygghetspaketet

1,2 miljoner människor i Sverige får sitt vatten från enskilda brunnar. Den genomsnittliga förbrukningen per person och dygn är 10 liter! Vatten är definitivt ett av våra viktigaste livsmedel och SYNLAB vill göra det tryggt för alla att dricka sitt vatten. Detta analyspaket är hopsatt utifrån Livsmedelsverkets rekommenderade "Normalkontroll" samt deras rekommendation att utöka normalkontrollen till att även omfatta Uran och Arsenik (Livsmedelsverket). Vi kallar paketet för Trygghetspaketet och det ger vad namnet säger.

Livsmedelsverket rekommenderar regelbunden provtagning minst 1 ggr per treårsperiod. Trygghetspaketet omfattar denna kontroll.

Obs! Radon rekommenderas som tillägg till Trygghetspaketet för dig som har en borrad brunn (analys av radon ingår inte i Trygghetspaketet).

Paketets omfattning:
Fysikaliska/kemiska Analyser: COD(Mn), konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg, lukt
Anjoner: Fluorid, Nitratkväve, Nitrat, Klorid, Sulfat
Närsalter: Ammoniumkväve, Ammonium, Nitritkväve, Nitrit, Fosfat, Fosfatfosfor
Metaller: Järn, Kalcium, Kalium, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Hårdhet (total), Aluminium, Antimon, Arsenik, Bly, Kadmium, Krom, Nickel, Selen, Uran
Mikrobiologiska analyser: Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C (3 dygn), Escherichia coli, Koliforma bakterier

I priset ingår analys, provmaterial, provberedning och utskick av material.

Antal