Radon

För vatten från bergborrade brunnar finns alltid risk att ha förhöjda radonhalter. Därför bör också radonhalten i grundvattnet kontrolleras. Vid förhöjda halter finns risk för hälsoeffekter och vattnet bör då inte användas till dryck eller livsmedelshantering. Om förhöjda radonhalter förekommer i vattnet finns även risk för hälsoeffekter vid inandning av radonhaltig luft (exempelvis vid duschning). Radon från vatten tillsammans med markradon och/eller radon från byggnadsmaterial kan ge höga halter i bostadsluften.

 I priset ingår analys, provmaterial, provberedning och utskick av material.

Antal