Mikrobiologisk normalkontroll

Ibland är det dricksvattnet som är orsaken till en orolig mage. Ibland är det helt andra faktorer. Det är inte ovanligt med fekala föroreningar av dricksvattnet från människor eller djur. Ofta förs förorenat vatten ni i dricksvattenbrunnen från närliggande avlopp eller gödsel. I dessa fall finns en överhängande risk för förekomst av sjukdomsframkallande organismer. Analys av E.coli och Koliforma bakterier svarar på om sådana problem förekommer.

Analysen av Odlingsbara mikroorganismer kompletterar bilden av ytterligare angränsande föroreningar från vatten eller jord. Livsmedelsverket rekommenderar analys av mikrobiologiska parametrar minst 1 ggr per treårsperiod. SYNLAB rekommenderar att man tar provet minst 1 ggr per år, särskilt om man har barn i hushållet. 

Mikrobiologisk normalkontroll
Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C, 3 dygn
Escherichia coli
Koliforma bakterier

 I priset ingår analys, provmaterial, provberedning och utskick av material.

Antal