Metallpaket

Uran förekommer i stora delar av landet, Arsenik på andra platser. Bly är en metallförorening som ofta förekommer i debatten pga. dess förmåga att uppträda i dricksvattnet (främst från blandare eller ledningar). Livsmedelsverket rekommenderar kontinuerlig provtagning av företrädesvis Uran och Arsenik (se Livsmedelsverket). SYNLAB har satt samman ett analyspaket som ger dessa analyser, men som även inkluderar Bly och en rad av de övriga metallerna som finns i myndigheternas rekommendationer.

Metallpaket
Aluminium, Antimon, Arsenik, Bly, Kadmium, Krom, Nickel, Selen, Uran.

 I priset ingår analys, provmaterial, provberedning och utskick av material.

Antal