Klorid

Klorid CL (saltanalys)

Saltvatteninträngning och brist på grundvatten kan i vissa fall vara ett problem i tätbebyggda fritidsområden och på öar, speciellt sommartid. Att mäta salthalten i brunnsvattnet ger en indikation på hur stor tillgången på sött grundvatten är.

En utökning av den sanitära standarden i ett område, till exempel installation av vattentoalett, medför en ökad vattenförbrukning i området. Vissa kommuner kan av den anledningen kräva att en kloridanalys utförs i samband med ansökan om nytt enskilt avlopp.

Denna analys ger ett resultat på vattnets salthalt.

För en mer utförlig kemisk kontroll rekommenderas paket DVE001, Kemisk normalkontroll.

 I priset ingår analys, provmaterial, provberedning och utskick av material.

Antal