Kemisk normalkontroll

Kemisk normalkontroll omfattar undersökning av de kemiska egenskaperna i ditt brunnsvatten. Kemiska ämnen i dricksvattnet kan på längre sikt påverka njurar, skelett och tänder. Det är därför viktigt att känna till vattnets kemiska kvalitet och sätta in åtgärder där det behövs. Analyserna i detta paket motsvarar Livsmedelsverkets rekommendationer för kemisk kontroll. Paketet omfattar en del metaller, SYNLAB rekommenderar alltid metallpaketet som komplement för att få kunskap om halterna av bland annat Uran, Bly och Arsenik.

Fysikaliska/kemiska Analyser: COD(Mn), konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg, lukt
Anjoner: Fluorid, Nitratkväve, Nitrat, Klorid, Sulfat
Närsalter: Ammoniumkväve, Ammonium, Nitritkväve, Nitrit, Fosfat, Fosfatfosfor
Metaller: Järn, Kalcium, Kalium, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Hårdhet (total)

 I priset ingår analys, provmaterial, provberedning och utskick av material.

Antal