Bekämpningsmedel

Analyserna omfattar 31 olika substanser och täcker in de allra flesta av de kommersiella bekämpningsmedel som används och har använts i Sverige inkl. Round up och Totex strö.

Omfattar: 2,4,5-triklorfenoxiättiksyra, 2,4-diklorfenoxiättiksyra, Atrazin, BAM (2,6-diklorbensamid), Bentazon, Bitertanol, Cyanazin, Desetylatrazin, Desisopropylatrazin, Diklorprop, Dimetoat, Diuron, Etofumesat, Fenoxaprop, Hexazinon, Isoproturon, Kloridazon, Klorsulfuron, Kvinmerak, MCPA, Mekoprop, Metamitron, Metazaklor, Metribuzin, Metsulfuronmetyl, Pendimetalin, Simazin, Terbutylazin, Tifensulfuronmetyl, AMPA och Glyfosat

 I priset ingår analys, provmaterial, provberedning och utskick av material.

Antal