Brandpaketet

Brandpaketet omfattar undersökning av de kemiska ämnen som livsmedelsverket rekommenderar att man undersöker i samband med en skogsbrand. Barium, Benso(a)pyren, Zink och Cyanid ska normalt inte förekomma i brunnsvatten. Livsmedelsverket rekommenderar provtagning i samband med skogsbranden och ett senare, då efter en period med omfattande regn. SYNLAB rekommenderar alltid kemisk- och mikrobiologisknormalkontroll som komplement för att få en mer komplett kunskap om vattnets kvalitet.

Brandpaketet:
Barium, Benso(a)pyren, Cyanid och Zink

 I priset ingår analys, provmaterial, provberedning och utskick av material.

Antal