Om SYNLAB

SYNLAB Analytics & Services Seden AB – ett av Europas ledande ALcontrol ABanalysföretag med högkvalificerade laboratorier i England, Holland, Norge och Sverige samt med försäljningskontor i stora delar av övriga Europa. I Sverige har vi fyra laboratorier belägna i Malmö, Linköping, Karlstad och Umeå. Detta gör att vi kan serva hela Sverige med avancerade vatten- miljö och livsmedelsanalyser.

Samtliga våra laboratorier är ackrediterade och de analyser som vi utför är samtliga kvalitetssäkrade in i minsta detalj. Våra kunder sträcker sig från industriella vattenverk, miljökontor, miljökonsulter, livsmedelsindustrier till privatpersoner. Avseende brunnsvatten har vi analyserat hundratusentals prov under företagets historia. Vi har expertkunskap inom området och levererar tillförlitliga resultat.

Anlitar man oss för analys av sitt brunnsvatten, då kan man också lita på att man får kvalitetssäkrade och trovärdiga analysresultat.

För mer information om oss: www.synlab.se