Våra analysprodukter & paket

Swedac akrediterad analys

Trygghetspaketet

1,2 miljoner människor i Sverige får sitt vatten från enskil...
Antal
Läs mer
Kemisk normalkontroll

Kemisk normalkontroll

Kemisk normalkontroll omfattar undersökning av de kemiska egenskaperna i...
Antal
Läs mer
Metallpaket

Metallpaket

Uran förekommer i stora delar av landet, Arsenik på andra platser....
Antal
Läs mer
Mikrobiologisk normalkontroll

Mikrobiologisk normalkontroll

Ibland är det dricksvattnet som är orsaken till en orolig mage. Ibl...
Antal
Läs mer
Radon

Radon

För vatten från bergborrade brunnar finns alltid risk att ha f&oum...
Antal
Läs mer
Klorid

Klorid

Klorid CL (saltanalys) Saltvatteninträngning och brist på grund...
Antal
Läs mer
Petroleumprodukter

Petroleumprodukter

Analyseras i de fall då man misstänker förorening av petroleu...
Antal
Läs mer
Asfaltsrester

Asfaltsrester

Analyseras i de fall då man misstänker förorening från ...
Antal
Läs mer
Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel

Analyserna omfattar 31 olika substanser och täcker in de allra flesta av...
Antal
Läs mer
PFAS

PFAS

Perfluorerade ämnen (på svenska PFAS, på engelska PFAA) T...
Antal
Läs mer
Brandpaketet

Brandpaketet

Brandpaketet omfattar undersökning av de kemiska ämnen som livsmede...
Antal
Läs mer